ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน )

The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น

กดดูตามลิ้งข้างล่างนี้

ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (1/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (2/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (3/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (4/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (5/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (6/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (7/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (8/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (9/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (10/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (11/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (12/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (13/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (14/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (15/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (16/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (17/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (18/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (19/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (20/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (21/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (22/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (23/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (24/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (25/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (26/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (27/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (28/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (29/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (30/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (31/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (32/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (33/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (34/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (35/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (36/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (37/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (38/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (39/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (40/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (41/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (42/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (43/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (44/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (45/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (46/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (47/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (48/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (49/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (50/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (51/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (52/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (53/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (54/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (55/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (56/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (57/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (58/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (59/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (60/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (61/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (62/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (63/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (64/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (65/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (66/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (67/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (68/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (69/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (70/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (71/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (72/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (73/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (74/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (75/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (76/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (77/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (78/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (79/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (80/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (81/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (82/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (83/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (84/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (85/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (86/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (87/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (88/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (89/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (90/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (91/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (92/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (93/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (94/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (95/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (96/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (97/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (98/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (99/100)
ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (100/100)
ซีรีส์จีน – ดูวีดีโอ The Story of Han Dynasty กำเนิดราชวงศ์ฮั่น ( ซีรีส์จีน ) (1/100) หากพูดถึงประวัติศาสตร์ชาติจีน ทุกคนคงจะนึกถึงประวัติศาสตร์ในยุคสามก๊ก และหากพูดถึงนักการทหารที่โด่งดังก็คงจะหนีไม่พ้น ขงเบ้งอย่างแน่นอน เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอิทธิพลของวรรณกรรม เรื่องสามก๊กที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นเอง แต่วันนี้จะไม่เขียนถึงสามก๊ก และขงเบ้ง แต่จะยกเรื่องราวย้อนไปก่อนหน้านั้นประมานสองร้อยปี นั่นคือ เรื่องราวของ ‘หลิวปัง’ บุคคลธรรมดาสามัญที่สามารถพลิกลิขิตฟ้า ก่อตั้ง ราชวงศ์ฮั่น รวบรวมประเทศเป็นปึกแผ่น และเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของเรื่องสามก๊กที่เรารู้จักกันนั่นเอง
ในปลายราชวงศ์ฉิน เมื่อจิ๋นซีฮ่องเต้สวรรคต ราษฏรอยู่อย่างทุกยาก ขาดข้าวปลาอาหารกิน โจรเต็มบ้านต็มเมือง เรียกได้ว่าแผ่นดินลุกเป็นไฟ เพราะจิ๋นซีฮ่องเต้นั้นปกครองประเทศด้วยความโหดเหี้ยม คนหลายล้านคนถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพงเมืองจีน และส่วนมากก็ต้องตายอยู่ที่นั่น จิ๋นซีฮ่องเต้คำนึงถึงแค่ความสุขส่วนพระองค์ โดยไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงมีกลุ่มคนที่ตัั้งตัวเป็นกบฏ เพื่อโค้นล้มราขวงศ์ฉินอยู่ทั่วทุกหัวเมือง แต่มีเพียงสองคนสองคนที่โดดเด่นกว่าใครๆ นั่นคือ คือ หลิวปัง และ เซี่ยงอวี่

หลังจากที่การปฏิวัติของเฉินเซิ่งและอู๋กว่างได้พ่ายแพ้ลงนั้น หลิวปังและเซี่ยงอวี่ได้นำชาวนาทำการต่อต้านการปกครองของราชวงศ์จิ๋น ต่อไป ในปี 207 ก่อนคริสต์ศักราช เซี่ยงอวี่อาศัยกำลังพลที่น้อยกว่ารบชนะกองทัพใหญ่ปราบกองกำลังหลักของกองทัพจิ๋นได้ที่จวี้ลู่ (ปัจจุบันอยู่ที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของผิงเซียง มณฑลเหอเป่ย) ในขณะเดียวกัน หลิวปังก็นำทหารไปบุกเมืองเสียนหยาง สุดท้ายผู้ปกครองของราชวงศ์จิ๋นต้องยอมแพ้ต่อหลิวปัง ราชวงศ์จิ๋นจึงล่มสลายลงในเวลาต่อมา

หลังจากที่ราชวงศ์จิ๋นล่มสลายลงแล้ว เซี่ยงอวี่ก็ขนานนามตนเองว่าเป็น ฉู่ป้าอ๋อง และแต่งตั้งให้หลิวปังเป็นฮั่นอ๋อง ตั้งแต่ปี 206 ก่อนคริสต์ศักราชเป็นต้นมา เซี่ยงอวี่และหลิวปังทำสงครามต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงกันเป็นพระมหากษัตริย์มาเป็นระยะเวลานานเกือบ 4 ปี ทางประวัติศาสตร์เรียกว่า “สงครามฉู่ฮั่น”

ในตอนต้นของสงคราม เซี่ยงอวี่มีกองทัพที่เข้มแข็ง มีกำลังพลทั้งหมด 4 แสนคน ส่วนหลิวปังมีกำลังพลแค่ 1 แสนคน แต่ว่าหลิวปังใส่ใจความทุกข์ยากลำบากของประชาชน ตอนที่บุกเข้าเมืองเสียนหยาง เขาได้ประกาศยกเลิกกฏหมายที่โหดเหี้ยมของราชวงศ์จิ๋น และได้ประกาศใช้กฎหมาย 3 ข้อแทน คือ ฆ่าคนต้องได้รับโทษประหารชีวิต ทำร้ายร่างกายคนอื่นและลักขโมยล้วนมีความผิด นอกจากนี้หลิวปังยังให้ความสำคัญกับผู้มีความสามารถ เข้าได้รับความช่วยเหลือจากเซียวเหอ จางเหลียง และหานซิ่น ฯลฯ ทั้งยังมี “กวานจง” ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรเอาไว้เป็นฐานทัพ เพราะฉะนั้น กองทัพฮั่นซึ่งมีหลิวปังเป็นผู้นำจึงได้ค่อย ๆ เข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ในทางตรงกันข้าม เซี่ยงอวี่กลับเป็นคนยโสโอหังและถือดี ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ปล่อยให้ทหารใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงราษฎรได้ตามอำเภอใจ ซึ่งทำให้ประชาชนผิดหวังในตัวเขาเป็นอย่างมาก

Advertisements

Posted on February 11, 2012, in ดูหนัง. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: