ภาษา Plaza (คำพูดของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (02/02/2555)

กดลิ้งนี้เพื่อไป : ภาษา Plaza (คำพูดของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (02/02/2555)ถ่ายทอดสด – ภาษา Plaza (คำพูดของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (02/02/2555) ออกอากาศทุกวัน เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

Advertisements

Posted on February 5, 2012, in ดูหนัง. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: